Witaj na stronie internetowej Grupy AA
"e-STER i Przyjaciele"

Internetowe mityngi Grupy "e-STER i Przyjaciele" odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 20.00 (czasu polskiego)
na platformie ZOOM

Dane dostępowe:
Link: e-STER i Przyjaciele   ID: 735 853 1250   Kod: 532973

W naszych tekstach będzie się pojawiało słowo "Bóg", które dla nas oznacza Siłę większą od nas samych. Dla każdego słowo to może oznaczać co innego lub kogo innego. Dla jednych alkoholików Siłą większą od nich samych jest Bóg, a dla innych alkoholików może to być np. Grupa AA lub jeszcze coś innego. W naszych spotkaniach uczestniczą przedstawiciele wszelkich istniejących wyznań oraz ateiści, agnostycy, wolnomyśliciele. Jesteśmy wspólnotą duchową, a nie religijną. Niech słowo "Bóg" nie będzie dla Ciebie barierą do uczestnictwa we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. 

Wszystkie mityngi naszej Grupy są otwarte.